• δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων και γυαλιών σε ασφαλισμένους όλων των ταμείων

 • εξετάσεις για έκδοση και ανανέωση διπλωμάτων οδήγησης όλων των κατηγοριών

 • δυνατότητα για κατ'οίκον εξέταση 

 • OCT (οπτική τομογραφία συνοχής)

 • Laser θεραπείες παθήσεων του αμφιβληστροειδή

 • οπτικά πεδία

 • αυτόματη παιδιατρική διαθλασιμετρία

office exterior.png

Soins en fonction des besoins du patient

Mon objectif est d'utiliser mon expertise scientifique afin de proposer des traitements personnalisés et modernes à mes patients.

dv1768009-56a07f4d3df78cafdaa22e46 (1).jpg
Show More

la chirurgie des paupières est une sous-spécialité très exigeante en ophtalmologie et nécessite une formation en chirurgie oculoplastique dans un centre qualifié

correction des erreurs de réfraction avec l'utilisation de la technologie moderned du laser femtoseconde

chirurgie moderne de la cataracte avec lentilles multifocales de qualité supérieure

traitement médicaux     et chirurgicaux de 

l' ophtalmopathie thyroïdienne

correction de la ptose des paupières sans cicatrices visibles

αισθητικές βελτιώσεις με ΒOTOX & DΥSPORT

chirurgie lacrymale pour adultes et enfants

contacte

I. Theotoki 50, 49132, Corfou

  contacte

  V. Olgas 196, 54655, Thessalonique

   ©2018 by eye-therapy.gr